My Children! My Africa!

In a township classroom in the Eastern Cape in 1984, an idealistic teacher attempts to instil a love of learning - Read More

R80

Buzani Ku Bawo

Apha u Mnu Thamsanqa ubonakalisa amandla alento kuthiwa luthando. Ukuba apho luthe lwamiliselwa khona akekho onokuluncothula. Sesinye sezipho esanikwa umntu. - Read More

Die Geveg

In hierdie storie praat ons oor verbal abuse, waar een persoon woorde gebruik om die ander een af te breek. - Read More

Krismis van Map Jacobs

‘n Gevreesde bendeleier word na sewe jaar op parool uit die tronk vrygelaat. Almal wonder nou of Map verander het - Read More

Krismis van Map Jacobs

‘n Gevreesde bendeleier word na sewe jaar op parool uit die tronk vrygelaat. Almal wonder nou of Map verander het - Read More

Hamlet

Direct from their acclaimed season at Europe’s largest and most prestigious Shakespeare Festival, Abrahamse & Meyer return to Artscape to - Read More

MORE AT THE ARTSCAPE THEATRE CENTRE

 
x